Medlemsansökan

Vad är Svensk Bokkonst?

Föreningen Svensk Bokkonst ska stimulera och inspirera bokbranschen till ökad kvalitet inom produktionen av böcker. Detta är Svensk Bokkonsts viktigaste mål. För att fullfölja denna ambition utser en jury årligen 25 föredömligt producerade böcker och pekar därmed på goda förebilder.

Svensk Bokkonst grundades fredagen den 24 november år 1933 under ett sammanträde på Nationalmuseum. Verksamheten flyttades 1954 till Kungliga biblioteket som i dag bidrar med en verksamhetsansvarig till föreningen. Samtliga utvalda böcker bevaras i särskilda samlingar både på Nationalmuseum och Kungliga biblioteket. Våren 2011 beslutade årsmötet att omvandla Svensk Bokkonst till en ideell förening för att på så sätt ge medlemmarna större möjlighet att vara delaktiga i arbetet.

Avsikten är densamma idag som när Svensk Bokkonst instiftades och grundarna slog fast att urvalet ”skulle baseras på principen formens ändamålsenliga och estetiska anpassning efter innehållet under typografisk och tryckteknisk synvinkel”.

Vad innebär det att vara medlem?

Att vara medlem i Svensk Bokkonst innebär att man bidrar med sin yrkeskunskap att uppnå föreningens mål. Man får en möjlighet att påverka branschen och blir en del av ett brett professionellt nätverk. Den enskilda organisationens medverkan kan se ut på olika sätt beroende på den egna verksamhetens uppdrag, förutsättningar och interna mål.

Myndigheter, museer, intresseföreningar, lärosäten, utbildningsanordnare och andra som på något sätt har anknytning till Svensk Bokkonsts mål kan ansöka om medlemskap i föreningen.

Hur blir man medlem?

Fyll i nedanstående uppgifter om den organisation som ansökan gäller. Ansökan tas sedan upp på nästkommande styrelsemöte där beslut om medlemskap fattas. Första året är alltid avgiftsfritt, och väljer man att fortsätta vara medlem är avgiften 3 800 kronor per år.