Om Svensk Bokkonst

Svensk Bokkonst grundades år 1933 och är idag en ideell förening som ska stimulera och inspirera bokbranschen till ökad kvalitet inom produktionen av böcker. För att fullfölja denna ambition utser man årligen 25 föredömligt producerade böcker och pekar därmed på goda förebilder. Detta är Svensk Bokkonsts viktigaste målsättning.

Avsikten är densamma idag som när Svensk Bokkonst instiftades och grundarna slog fast att urvalet »skulle baseras på principen formens ändamålsenliga och estetiska anpassning efter innehållet under typografisk och tryckteknisk synvinkel«.

Ylva Sommerland
Verksamhetsansvarig, Svensk Bokkonst

Medlemsförteckning

Stadgar

Bli medlem